גילוי עשן

 
 

גלאים

 
 
גלאי עשן פוטואלקטריים
 
גלאי העשן מדגם 480-TFO מתוצרת חברת טלפייר הינו גלאי פוטואלקטרי קונבנציונאלי המיועד לעבוד עם רכזות קונבנציונאליות מתוצרת חברת טלפייר כדוגמת TSA-1000, TSA-200, GSA-1000, GSA-2B.בנוסף, ניתן לחבר את הגלאי לרכזות ממוענות אנלוגיות מתוצרת חברת טלפייר מדגם ADR-3000 באמצעות מכלולי מבוא מהדגמים: ADR-818 או ADR-812. הגלאי כולל מיקרו מעבד רב עוצמה המפקח על כל מכלולי הגלאי ומבצע עיבודי אותות מתקדמים המאפשרים יכולת גילוי אש מהירה ואמינה ללא השפעות סביבה ולכלוך, תכונות הקיימת לרוב רק במערכות אנלוגיות מתקדמות ויקרות. גלאי עשן זה מכיל מנגנון פוטואלקטרי הכולל מבוך ומשדר ומקלט אינפרה-אדומים הפועלים במתואם לגילוי אור המוחזר מחלקיקי עשן במבוך. גלאי העשן משתמש באלגוריתמים מתקדמים לניתוח הפרמטרים הפיזיקאליים של העשן. תהליך זה מפחית את ההסתברות לאזעקות שווא ללא הקטנת רגישות הגלאי.
 
 
 
גלאי עשן
 
 
 
 
 
גלאים משולבים
 
הגלאי המשולב מדגם TPH-482 מתוצרת חברת טלפייר הינו גלאי קונבנציונאלי המאחד טכנולוגיות גילוי בשלושה מימדים: עשן, חום וזמן במוצר אחד. הגלאי כולל מיקרו מעבד רב עוצמה המפקח על כל מכללי הגלאי ומבצע עיבודי אותות מתקדמים המאפשרים יכולת גילוי אש מהירה ואמינה ללא השפעות סביבה ולכלוך, תכונות הקיימות לרוב רק במערכות אנלוגיות מתקדמות ויקרות.
 
 
 
גלאי עשן
 
 
 
 
 
גלאי חום
 
גלאי החום מדגם TFH-280Aמתוצרת חברת טלפייר הנו גלאי כתובתי אנלוגי המשלב שני אופני גילוי אש: גילוי טמפרטורה קבועה וגילוי קצב עליית טמפרטורה. גלאי זה מיועד לעבוד עם רכזת 3000-ADR של טלפייר.

הגלאי מכיל מיקרופרוססור המאפשר בקרה מדויקת של חיישן החום, עבוד האות, ותקשורת דו-כיוונית בין הגלאי והרכזת.

הגלאי כולל נורית התראה הנראית מ-360 מעלות. נורית זו מהבהבת בזמן פעולה תקינה ודולקת באופן קבוע בזמן אזעקה.
 
 
 
detector-1
 
 
 
 
 
גלאי עשן לתעלות מיזוג אוויר
 
זרימת האוויר בתעלות מזוג אוויר הנה מהירה מדי לגלאי עשן. הפתרון לכך הוא התקנת הגלאי בקופסה ובה מתקן להאטת זרימת האוויר על פני הגלאי.

הגלאי מורכב מקופסא אטומה ושקופה בחזיתה אשר מורכבת על גבי תעלת האוויר החוזר, צינור דגימה לכניסת העשן וצינור שחרור עשן, המוחדרים אל התעלה דרך פתחים מתואמים. מכסה תא הדגימה שקוף ומאפשר את ראיית נורית ההתראה האינטגראלית של גלאי העשן ובחינת פנים התא.
 
 
 
dth-400
 
 
 
 
יחידת גילוי העשן מדגם DTH-400/400A מיועדת לחיבור אל מערכות בקרה לגילוי אש מתוצרת "טלפייר" מהדגמים TSA-1000, GSA-1000, GSA-2B ו- ADR-3000.

היחידה מאפשרת דגימת עשן מזרימת אוויר בתעלות אוויר חוזר במערכות מיזוג אוויר מרכזיות.
התקן מיזוג האוויר מאפשר שימוש בגלאי עשן מטיפוס פוטואלקטרי קונבנציונאלי או אנלוגי מהדגמים: TFO-440/TFO-440A.
 
 
גלאי קרן
 
משדר הגלאי פולט קרן אור אינפרא אדומה בלתי נראית המוחזרת באמצעות מראת פריזמה המותקנת על הקיר הנגדי ממול למשדר. כאשר עשן עובר דרך הקרן, עוצמת האור האינפרא אדומה שנקלטת בגלאי מוחלשת בהתאם לכמות וצפיפות העשן המפריע לקרן האור. הגלאי מנתח את הירידה בעוצמת האור ומחליט האם להפעיל את האזעקה.ניתן לכוון את הגלאי ל3 רמות של אזעקה: הנחתה של 25%, 35% או 50% בעוצמת האור בהתאם לתנאי הסביבה, כאשר 25% הוא המצב הרגיש ביותר. אם עוצמת הקרן החוזרת נקלטת מתחת לעוצמת הסף שנקבעה מראש, במשך למעלה מ-10 שניות, יופעל ממסר האזעקה.
 
 
 
reflective_beam_smoke_detector
 
 
 
 
 
 
גלאי קרן בעל כיוון אוטומטי
 
גלאי קרן זה הינו בעל ראש ממונע הפועל באופן אוטומטי לקבלת כיוון הקרן לאחר ההתקנה. הגלאי מתאים עצמו בכל זמן בהתאם לתזוזות המבנה. גלאי זה מבוקר וניתן לכיוון גם באמצעות שלט רחוק מהקרקע.
 
 
 
 
Robs detector
 
 
 
 
 
גלאי קרן OSID
 
גילוי עשן בשיטת OSID (Open-area Smoke Imaging Detection – גילוי עשן בעזרת דימות שטח פתוח) מביתXtralis הוא פיתוח חדשני בטכנולוגיית גילוי עשן בעזרת קרני אור. גלאי ה- OSID מספק פתרון כלכלי, אמין וקל להתקנה, המתגבר על בעיות אופייניות לגילוי עשן בעזרת קרני אור (כגון אירועי אזעקת שווא וקשיי יישור)בעזרת טכנולוגיה מתקדמת של קרני אור המוקרנות בשני אורכי גל ובעזרת טכנולוגיית דימות עבור גילוי עשן והתראה מוקדמת.
 
 
 
48-lightbox-573eb
 
 
 
 
 
גלאי יניקה
 
גלאי יניקה משתמשים בשיטה לגילוי עשן, על פיה הגלאי שואב באופן אקטיבי ורציף מדגם של אוויר מהאזור המוגן באמצעות רשת של צינורות דגימה. האוויר הנדגם נבדק במטרה לגלות האם יש בו חלקיקי עשן וכך מתאפשר גילוי עשן בצורה מהירה ומוקדמת.
 
 
 
גלאי יניקה
 
 
 
 
 
גלאי יניקה
 
גלאי הלייזר ליניקת עשן (LASD) מתוצרת XTRALIS. מספק את הפתרון מושלם לגילוי עשן. מעגל בקרה בעל ביצועים גבוהים ליניקת העשן ובקרת זרימת האוויר מבטיח זרימת אוויר מבוקרת וקבועה שיכולה להיות מוצגת בתצוגה בת 10 נוריות עם כיוון סף הזרימה. שלוש רמות האזעקה נותנות התרעות עפ"י כיוונים שתוכנתו מראש.
 
 
 
lasd